تابلو مرکز کنترل موتور چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

عبارات “تابلو برق” و “تابلو مرکز کنترل موتور” به طور کلی برای تعریف ترکیبی از محوطه، جعبه تقسیم، قطع کننده مدار، کنتاکتورهای قدرت، فیوزهای برق، رله محافظ، دستگاه کنترل و نشان گر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

استاندارد های تابلو مرکز کنترل موتور

استانداردهایی که در اروپا استفاده می شود اغلب برای تعریف عبارات کلی به IEC60050 مراجعه می کند. استانداردهای منحصر به فرد IEC تمایل دارند تا تعاریف بیشتری را درباره ی تجهیزات مورد نظر ارائه دهند.

مثال:

  • IEC60439 و IEC60947 برای تجهیزات کم ولتاژ
  • IEC60056، IEC60298 و IEC60694 برای تجهیزاتی با ولتاژ بالا. استاندارد قدیمی تر IEC60277 کنار گذاشته شده است.

 

IEC60439 برای تجهیزات کم ولتاژ به عنوان مجموعه ی سازه های کارخانه ای  ، و یا FBA های تابلوهای برق و تابلوهای دستگاه های کنترل به کار می رود.

این استانداردها عبارات عمومی “تابلو برق ” و تابلو کنترل” را ترجیح می دهند. تابلو کنترل را در زمینه آموزش تابلو برق ، “تابلو مرکز کنترل موتور” نیز می نامند که یک واژه شناخته شده تر و اختصاصی است که در صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد.